ทำไมต้องมาเรียนกับเรา
สำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์
เจาะทุกแนว
UPDATE ทุกเหตุการณ์
เนื้อหาสดใหม่
กระชับ เข้าใจง่าย
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
และทีมนักวิชาการ
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ของตำรวจและทหาร
สำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์
ก่อตั้งโดยอาจารย์ไชยเทพ ตู้จินดา
 
ท่านก่อตั้งสำนักงานฯ นี้ขึ้นมาด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าที่อยากเห็นเหล่าข้าราชการ ทหารตำรวจ ชั้นประทวนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากข้าราชการทหารตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่มีเวลาไปเรียนที่มหาลัย บางท่านเรียนผิดวิธีทำให้เรียนจบช้า จบยาก หรืออาจจะไม่จบ ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช่จ่าย โดยไม่จำเป็น
 

 

ดังนั้น อาจารย์ไชยเทพ ตู้จินดา จึงขออาสาเป็นผู้จัดการในการเรียนให้นักศึกษา สำเร็จปริญญาตรีได้ ภายใน 3 ปี อย่างมีคุณภาพและประหยัดที่สุด ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งปัจจุบันท่านได้เป็นที่ปรึกษาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษา

กิจกรรมของเรา

Powered by MakeWebEasy.com