ทำไมต้องมาเรียนกับเรา
สำนักงานเพื่อนเรียน
image
เจาะทุกแนว
UPDATE ทุกเหตุการณ์
image
เนื้อหาสดใหม่
กระชับ เข้าใจง่าย
image
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
และทีมนักวิชาการ
image
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ของตำรวจและทหาร
image
สำนักงานเพื่อนเรียน
ก่อตั้งโดยอาจารย์ไชยเทพ ตู้จินดา
 
ท่านก่อตั้งสำนักงานฯ นี้ขึ้นมาด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าที่อยากเห็นเหล่าข้าราชการ ทหารตำรวจ ชั้นประทวนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากข้าราชการทหารตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่มีเวลาไปเรียนที่มหาลัย บางท่านเรียนผิดวิธีทำให้เรียนจบช้า จบยาก หรืออาจจะไม่จบ ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช่จ่าย โดยไม่จำเป็น
 

 

ดังนั้น อาจารย์ไชยเทพ ตู้จินดา จึงขออาสาเป็นผู้จัดการในการเรียนให้นักศึกษา สำเร็จปริญญาตรีได้ ภายใน 3 ปี อย่างมีคุณภาพและประหยัดที่สุด ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งปัจจุบันท่านเป็น ผู้อำนวยการ ที่อยู่เบื้องหลัง

ความสำเร็จของนักศึกษา

image

กิจกรรมของเรา

Powered by MakeWebEasy.com